Če bi mi kdo to rekel pred 14 dnevi, bi ga poslal nekam. No, tudi ko sem dobil odgovor iz Amerike, da je lobanja od muflona, sem malo dvomil o tem. Danes sem pa kar nekaj prebral na to temo in glej ga zlomka – na Jelovici je muflon.

Walter je v članku Malo na okrog opisal, kako smo šli pomeriti eno novo jamo iz katere je Peter prinesel eno lobanjo …

 

Že na poti nazaj smo takrat vprašali domačega lovca in ni bil ravno prepričan kateri živali pripada. Potem je Peter še nekaj brskal in mislim, da ni prišel do odgovora. Nato sem ga pa jaz prosil, da naj fotografira lobanjo iz različnih kotov in naj mi pošlje fotografije.

Namreč našel sem internet stran Skulls Unlimited International, kjer oglašujejo možnost, da lahko pošlješ fotografije in ti oni povedo kdo za vraga je lastnik lobanje. Peter (no, Tatjana) pošlje meni, jaz pošljem naprej in ne mine nekaj dni, ko dobim nazaj odgovor. Še nekaj izmenjav emailov, da se prepričam, če sem prav razumel in tukaj je rezultat – lobanja pripada muflonu.

Joey Williams je napisal, da pripada “divji ovci” in z malo brskanja sem ugotovil, da pač muflon spada med divje ovce in da Američani muflonu pravijo “wild sheep” – divja ovca. Je še pripisal, da mora biti stara nekaj desetletij. In gremo naprej, kot sem že rekel, sem danes nekaj časa posvetil raziskovanju muflonov na Jelovici in prišel do tegale …

Mufloni, ki spadajo v rod ovc, živijo kot stalna divjad v lovišču LD Kropa od leta 1970. Zadržujejo se v nekaj kolonijah v revirju 3, zreli ovni pa zaidejo tudi na Jelovico. Njihovo število je v devetdesetih letih preteklega stoletja naraslo na okoli 50, kar je bilo za lovišče LD Kropa preveč. Prehranske možnosti za izrazito rastlinojede živali zadoščajo le za okrog 30 muflonov, brez intenzivnega celoletnega krmljenja pa bi morali stalež še bolj znižati, saj nenaravnega pogina (promet, zastrupitve) praktično ni. Mufloni ne povzročajo večje škode, zaslediti je manjše objedanje gozdnega mladja. Zaradi intenzivnega krmljenja je kondicija teh živali in moč njihovih rogljev večja kot v nekaterih drugih loviščih.

Revir 3: Revir se razprostira na desni strani potoka Kroparica, do sotočja z Lipnico, potem pa na desni strani Lipnice vse do njenega izliva v Savo. Od tam poteka meja po Savi do meje z sosednjo LD Jošt in po tej meji do Petelinovca in navzdol do Slovenske peči in Kroparice. Revir meri 1230 ha in je največji v lovišču. Gozdov je približno 900 ha, kmetijskih površin 280 ha. Iz Lipniške doline se teren dvigne na planjave, kjer se prepletajo gozdovi s kmetijskimi površinami in z vasmi Ovsiše, Poljšica, Češnjica, Brezovica in Rovte. Geološko in geografsko je to območje pestro, sestavljeno mdr. iz osamelega kamnitega krasa na Pečeh nad Močili in Brezovico, ter iz ravnic na konglomeratni osnovi. Med planotami so se zarezale v ilovnato podlago globoke grape potokov. Območje je zelo vodnato, v gozdovih raste plodonosno drevje, veliko je kostanja, hrasta in bukve. Razgiban teren in prehranske možnosti ustvarjajo dobre razmere za obstoj divjadi, zato so se tukaj ustalili mufloni in v zadnjem času tudi jelenjad. Dovolj je zveri, posebno kun, v zadnjih desetletjih je tu tudi ris. V revirju 3 je največ krmišč in dela z njihovim polnjenjem, saj mufloni brez intenzivnega krmljenja ne bi obstali v takem številu. Divji prašiči se v revirju ne zadržujejo redno, vendar prihajajo iz sosednjega lovišča ter povzročajo precej škode na kmetijskih površinah. V revirju za Brezovico je tudi velik kamnolom, na katerega pa se je divjad privadila.

Obstaja še kar nekaj materiala na internetu, ampak jaz bi se tukaj ustavil. Predlagam, da gremo ob priliki … aja itak se bo še kopalo v njej … pobrati še kako kost in vse skupaj dati v vitrino na ferajn. Če bi bilo notri še rogovje, dvomim da Peter ne bi skakal od navdušenja, tako da je možno, da je nekdo rogovje snel, preostanek pa vrgel v brezno.

 

LP, Marko :ugeek: