Sedaj, ko zopet lahko kaj napišemo, pa bom podal en kratek povzetek.

Brezno na Malem Lubniku globina 107m. Čakamo jesen in probamo z lavinskimi žolnami poiskati kje se spodnji meander približa površju. V meandru je bilo kar veliko kobilic. Brezno je še opremljeno. Pregledati moramo še eno poko. Glavni fizikalci: Peter, Marko in W.

Kevderc  na Lubniku. Prehod iz prve – vhodne dvorane naprej v jamo je onemogočen. Postavili smo lestev, ki jo po obisku odmaknemo od roba stopnje in zaklenemo. Večino šlosarskega dela okrog lestve je opravil naš šlosarmajster Peter in ostali pomagači: Marko, Simon, Anže, Polona, W.

Klomsko brezno smo razopremili. Do globine 100m so pripravljena mesta za izvedbo reševalne vaje.

Simon in ? so brskali okrog Glažarice. Nekaj najdenega in izmerjenega.

Marko in Andreja sta še enkrat izmerila Uršolinko in spotoma testirala dlančnik s programom za risanje jam.

Uspešna, itak, izvedba Dan odprtih vrat Marijinega brezna.

Oratorij Škofja Loka – prkazali smo jim opremo za varno raziskovanje jam.

Oratorij Sv. Duh – 90 otrok smo vodili na ogled naše lepotice.

Ustanovljena je kolesarska sekcija DRP Šk. Loka: Švici Švici Fest. Bravo.

Nekaj se je dogajalo tudi v Konasnici. Dve sta imeli željo po druženju z vrvno tehniko. Pa še kaj bi se našlo, pa ne bom utrujal, dajmo rajš migat.

W